Skip to content

Čichový trénink

Čichový trénink je neinvazivní postup.

  • Každý den pacient volně čichá dvakrát denně alespoň po dobu pěti minut ke čtyřem vůním (růže, eukalypt, hřebíček, citrón).
  • Trénink je doporučeno provádět dlouhodobě (alespoň 32 týdnů) a koncentrace látek má být vysoká. Případně lze látky po 12 týdnech změnit.
  • Doporučuje se i zapisovat, co pacient cítí nebo během dne cítil – diář.
  • Čichový trénink se jednoznačně ukazuje jako úspěšný v léčbě poruch čichu.