Skip to content

Zajímavé odkazy a informace

Informace o COVID-19 – https://www.otorinolaryngologie.cz/covid-19/

Informace o poruše čichu a chuti v souvislosti s COVID-19 na PubMed – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Originál dotazníku COWOG – https://s2survey.net/COVID-19-Riechen/

COVID19 Olfactory Loss – https://vicente-ramirez.shinyapps.io/COVID19_Olfactory_Dashboard/#section-home

SmellTracker –  https://smelltracker.org/

LitCovid – NCBI – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/