Skip to content

Veřejná sbírka na podporu projektu

Veřejná sbírka na podporu projektu byla ukončena 31. 3. 2021.

Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří přispěli na transparentní účet  https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2201875136  a pomohli nám získat celkovou částku 401 167,29 Kč  na nákup a distribuci testů na vyšetření čichu.

Velké díky patří také těm, kteří nám pomáhali se sdílením informace o probíhající veřejné sbírce a projektu samotném.

V současné době stále probíhá zpracování výsledků z vyšetření.

Vaší podpory si velice vážíme.

MUDr. Jan Vodička, Ph.D.
Hlavní koordinátor projektu

MUDr. David Kalfeřt, Ph.D.
Technická podpora projektu