Skip to content

Vítejte na webových stránkách, které jsou věnované problematice poruchy čichu a chuti u onemocnění COVID-19 a studii zabývající se touto problematikou

Ztráta čichu a chuti asociovaná s COVID-19 – studie

Vyberte požadovaný test/dotazník – pro pacienty

  Jsem účastníkem 2. fáze studie/projektu /kontrolní vyšetření/

  Dostal/a jsem fixy k vyšetření čichu 

  Mám zájem pouze o vyplnění dotazníku

 

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na:  anosmia2020@gmail.com 


Hlavní koordinátor projektu:

MUDr. Jan Vodička, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,  Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

 

Technická podpora projektu:

MUDr. David Kalfeřt, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. LF UK a FN Motol v Praze

kontakt: anosmia2020@gmail.com

 

Garant projektu:

 

 

 

Permalink