Skip to content

Vítejte na webových stránkách, které jsou věnované problematice poruchy čichu a chuti u onemocnění COVID-19

Aktuální informace

18. 10. 2020 –  Současný pohled na poruchy čichu a chuti u nemocných s COVID-19

Ztráta čichu a chuti asociovaná s COVID-19 – studie

Vyberte požadovaný test/dotazník – pro pacienty

Vyberte požadovaný test/dotazník – pro lékaře

 

Pro bližší informace či při zájmu o zapojení do studie nás prosím kontaktujte na:  anosmia2020@gmail.com 

 

Hlavní koordinátor projektu:

MUDr. Jan Vodička, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,  Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice

 

Technická podpora projektu:

MUDr. David Kalfeřt, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. LF UK a FN Motol v Praze

kontakt: anosmia2020@gmail.com

 

 

Permalink