Skip to content

Vítejte na webových stránkách, které jsou věnované problematice poruchy čichu a chuti u onemocnění COVID-19 a studii zabývající se touto problematikou

Žádost o zapojení do studie a o zaslání Testu parfémovaných fixů

Popis studie


Ztráta čichu a chuti asociovaná s COVID-19 – studie

Vyberte požadovaný test/dotazník – pro pacienty

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na:  anosmia2020@gmail.com 


Hlavní koordinátor projektu:

MUDr. Jan Vodička, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,  Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice

 

Technická podpora projektu:

MUDr. David Kalfeřt, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. LF UK a FN Motol v Praze

kontakt: anosmia2020@gmail.com

 

Garant projektu:

 

 

 

Permalink