Skip to content

Informovaný souhlas pacienta s vyšetřením čichu

Důvod vyšetření

Vnímání čichu může být změněno v průběhu onemocnění COVID-19, které je způsobeno virem SARS-CoV-2. Ve většině studií se jedná o popis vjemu pacienta, výjimečně je provedeno vyšetření čichu standardními postupy. Ty mohou poruchu čichu objektivizovat a vyhodnotit, zda je čich skutečně zhoršen a v jaké míře. Současně není přesně známo, u kolika pacientů dojde k úpravě poruch čichu a kolik jich může mít čich trvale zhoršen. Čich je důležitým smyslem, který nás upozorňuje na různá nebezpečí (např. toxické látky v okolí nebo zkažené potraviny) a hraje významnou roli v sociální oblasti.

Postup vyšetření

Vyšetření čichu Testem parfémovaných fixů (Odourized Markers Test) je jednoduché, není časově náročně a podá nám základní informaci o funkci čichu. Vyšetření je nebolestivé a vyšetřovací látky jsou zdravotně nezávadné.
Při vyšetřeních budete přičichávat k parfémovaným fixům, nejprve je pojmenujete a následně budete vybírat odpověď z nabízených možností. Je nutné, abyste vždy vybral/a jednu z nabízených možností, která nejvíce odpovídá Vašemu pocitu. Nejste-li si jist/a, zkuste odpověď alespoň tipnout.
Vyšetření čichu je zcela neinvazivním vyšetřením. Pachové látky, které k vyšetření užíváme, nejsou škodlivé.

Ochrana osobních dat

V této studii budou porovnávána data získaná od jednotlivých vyšetřených osob. K zabezpečení nezaměnitelnosti údajů od jednotlivých pacientů bude nutné řadit data dle jména a věku. Vámi poskytnutá data o místě bydliště budou použita pouze pro distribuci parfémovaných fixových testů. Vámi poskytnutá e-mailová adresa bude použita v případě budoucí komunikace. Jiné osobní údaje (nemedicínského rázu) nebudou zaznamenávány. Uvedené údaje budou sloužit pouze jako spojovací faktor při archivaci dat a nebudou využita k jiným účelům. Získané výsledky budou publikovány odborné veřejnosti v tomto směru běžnou formou, obecné závěry budou poskytnuty k lékařskému využití.
Zaručujeme Vám, že s Vašimi osobními údaji bude po celou dobu nakládáno důvěrně a nebudou nikde zveřejněny.

Souhlas a odmítnutí studie

Vaše účast ve studii je zcela dobrovolná, není honorována, ani není pro Vás spojena se žádnými náklady. Máte právo kdykoli svůj souhlas k účasti v této studii zrušit bez udání důvodu. Případné odmítnutí nebude mít pro Vás žádné nevýhody nebo negativní následky. Na další lékařskou péči o Vás to nebude mít žádný vliv.