Skip to content

Ztráta čichu a chuti asociovaná s COVID-19 – studie

Vyberte požadovaný test/dotazník – pro pacienty

Vyberte požadovaný test/dotazník – pro lékaře

 

Pro bližší informace či při zájmu o zapojení do studie nás prosím kontaktujte na:  anosmia2020@gmail.com 

 

Hlavní koordinátor projektu:

MUDr. Jan Vodička, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,  Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice

kontakt: cich.npk@nempk.cz

 

Technická podpora projektu:

MUDr. David Kalfeřt, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. LF UK a FN Motol v Praze

kontakt: anosmia2020@gmail.com

 

Originál dotazníku COWOG – https://s2survey.net/COVID-19-Riechen/

Permalink